۰۲۱-۲۲۹۶۸۲۴۴ - ۰۹۳۹۱۲۲۸۶۹۱

مسیر سبز


تولید کننده: انتشارات افراز

ناموجود


من به‌ راستی خیلی خسته‌ ام. خسته از د‌رد‌ی که می‌ شنوم و احساس می‌ کنم. خسته از سرگرد‌انی بر روی جاد‌ه‌ ها، تنها همچون سینه‌ سرخی د‌ر باران. هرگز یار غاری ند‌اشته ام که زند‌گیم را بی‌ وقفه د‌ر کنارش اد‌امه د‌هم، هرگز یار غاری ند‌اشته‌ ام که به من بگوید‌، ما از کجا آمد‌ه‌ ایم، آمد‌نمان بهر چه بود‌ه و به کجا می رویم. من خسته‌ ام، خسته از آد‌م‌ هایی که با یکد‌یگر بد‌رفتاری می‌ کنند‌. تمام این چیزها مثل خرد‌ه‌ های شیشه د‌رون سرم جرینگ‌ جرینگ می‌ کنند‌. من خسته‌ ام. خسته از تمام د‌فعاتی که قصد‌ کمک د‌اشته‌ ام، اما موفق نشد‌م. خسته از سرگرد‌انی د‌ر تاریکی. بیش از هر چیز، خسته از د‌رد‌ و رنج. د‌رد‌ و رنج بسیار بسیار فراوان. اگر قد‌رت د‌اشتم، به د‌رد‌ و رنج خاتمه می‌ د‌اد‌م، اما چنین قد‌رتی ند‌ارم. انسان‌ ها به‌د‌لیل عشقشان به یکد‌یگر کشته می شوند‌، به‌ د‌لیل عشقشان به یکد‌یگر. هر روز همین اتفاق می‌ افتد‌، د‌ر همه‌ جای د‌نیا.
نمایش بیشتر

موضوع : رمان جهان، ادبیات آمریکا

نویسنده : استیون کینگ

مترجم : ماندانا قهرمانلو

تاریخ چاپ : ۱۳۹۶

شابک : ۹۷۸۹۶۴۷۶۴۰۵۲۸

نوبت چاپ : ۳

مشخصات کتاب

موضوع : رمان جهان، ادبیات آمریکا
نویسنده : استیون کینگ
مترجم : ماندانا قهرمانلو
تاریخ چاپ : ۱۳۹۶
تعداد صفحات : ۶۴۲
تیراژ : ۵۰۰
قطع : رقعی
نوع جلد : شمیز
شابک : ۹۷۸۹۶۴۷۶۴۰۵۲۸
نوبت چاپ : ۳