فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

بازار اینترنتی کاروژ محلی برای آموختن، رشد و توسعه است. مکانی که اعضاء آن از دانش و تجربیات یکدیگر استفاده می کنند و با پشتکار فراوان بستری را برای رفاه، توسعه و پیشرفت کشور خود به ارمغان می آورند. اگر شما هم می خواهید سهمی در این پیشرفت داشته باشید سوابق کاری خود را به hr@karoj.com ارسال کنید.

فرصت های شغلی در بازار اینترنتی کاروژ

 

Web Developer

    At least three years of experience
    Expert in PHP
    Good knowledge of MVC
    Good understanding of Yii framework
    Familiar with MySQL، Ajax، JavaScript and JQuery

The role:

    As a member of Karoj Online web development team، you will develop required tools and features for the business under the supervision of the expert staff.

UI Designer:

    Two years of experience
    Strong creative and organizational vision for e-commerce
    Strong typography and graphic design skill
    Strong understanding of photography and colour theory
    Expert in HTML، CSS،Jquery
    Familiar with motion design، emerging technologies and platforms

The role:

    To develop sketches and visual components to convey design ideas to project objectives
    To bring simplicity and user friendliness to complex design roadblock
    To present designs and ideas to executive level stakeholders
    To improve designs based on customer evaluation and feedback

 Web Designer

    Three years of experience
    Able to bring complex issues in simple design to communicate the story
    Expert in Adobe Photoshop، illustrator
    Expert in HTML، CSS،Jquery

The role:

You will be working with sales and marketing team to prepare sketches and design all banners، adverts and email marketing materials.